Gerçek Dost Şahdamarımızdan Yakındır: Bir Bilselerdi...

2010-07-09 23:58:00

Sonsuz hayat olan ahirette cenneti umut eden insanlar, Yüce Allah'ın sevgisine layık olmak için çalışırlar. Allah'ı çok severler; çünkü Allah'a ve diğer tüm iman eden insanlara sevgi duymak cennet ehlinin özelliklerindendir. Ancak Allah sevgisinin eksikliği, O'nu hakkıyla takdir edememek insanı imanı yaşamaktan uzaklaştırır. Allah'ın en çok sevdikleri ve cenneti onlar için hazırladığını bildirdiği insanlar, Kuran- Kerim’de bildirildiği üzere takva sahipleridir: "Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır."      (Hicr Suresi,45) İman edenlerin Allah’a duydukları sevginin pek çok nedeni vardır. Her olayı inananlar için hayırla yarattığını bilmek Allah’a duyulan sevginin nedenlerinden biridir. Dua edildiğinde duaya icabet edecek olması da Allah'ı sevmek için önemli bir sebeptir. Rabbimiz, “Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı?..” (Neml Suresi,62) ayetiyle sıkıntı ve ihtiyaç içinde olan herkesin duasına icabet ettiğini bildirmektedir. Zorluk anlarında inananların yanlarında buldukları en yakın dost, Allah'tır. Her insan, bir hiçken Yüce Allah'ın rahmeti sayesinde var olmuştur. Tüm insanları bu dünyada barındıran, zevk ve ihtiyaçlarına uygun çeşit çeşit yiyecekler yaratan, Rabbimiz'dir. Allah'ın insanlar üzerindeki nimetlerini, O'nun her şeye güç yetiren olduğunu ve her şeyi en güzel ve hayırlı şekliyle yarattığını düşünmek,  Allah'a olan sevgiyi arttırır. Bu, genelleme yaparak bile sayılamayacak olan  nimetlerine hayranlığın ve şükrün bir sonucud... Devamı